DLA Chocolate Couverture : Dolores

โดโรเรส มิลค์ช็อคโกแลต คูเวอร์เจอร์ 42% 

โดโรเรส เป็นซิกเนอเจอร์เบลนด์ที่ใช้เมล็ดโกโก้ 2 สายพันธุ์ดีจาก กานา และ มาดากัสการ์ มีปริมาณโกโก้บัตเตอร์42%

โดโรเรส จะให้ค่าความเหลว (Fluidity) ที่ 4/5 จะต่างกับคาร์เมน ตรงที่รสชาติจะหวานและหอมคาราเมลกว่า