Vanilla Muffin Mix

Mauri: Vanilla Muffin Mix

แป้งมัฟฟิน กลิ่นวานิลลา ตราเมารี แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำมัฟฟินและเค้ก ให้กลิ่นวานิลลา หอมหวาน สีสวย คงรูป และรสสัมผัสที่ดี